O firmie

Firma nasza powstała 3 lipca 2000r. Zarejestrowana została we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w Koszęcinie pod numerem 1225.
W branży urządzeń dźwignicowych pracujemy już od 1987 r, więc naszym podstawowym atutem jest doświadczenie.
W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje usług:
– konserwacje,
– naprawy,
– montaż,
– modernizacje.
Decyzją Urzędu Dozoru Technicznego z dn. 03. 03. 2003 r. Zakład nasz otrzymał uprawnienia do napraw następujących urządzeń dźwignicowych: suwnice, wciągniki, wciągarki, dźwigniki, podesty ruchome, żurawie przewoźne, przenośne, samojezdne, szynowe i stałe.
Od 07. 01. 2005 r. zwiększyliśmy zakres uprawnień nadawanych przez UDT o uprawnienia do modernizacji w/w urządzeń.
Posiadamy stały dostęp do bogatego parku maszynowego.